projeler
 
                     
 


 

5233

1986’dan bu yana adı konmamış savaş ve yakılan, boşaltılan köyler, dağılan, parçalanan, ülke içinde oradan oraya sürüklenen hayatlar… Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin T.C Devletini binlerce euro’luk tazminata mahkûm edeceği derin mağduriyetler…

Çıkarılış nedeninin yurttaşın mağduriyetini karşılamak mı; yoksa ödenecek tazminatlardan kaçınmak mı olduğu birbirine karışan bir yasa; “Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yasa”

Ve arada yitip giden insanlar. Ayrıntılar...

 

     

 

HOMDU NEHRİ ÇOCUKLARI – I
"KAMLIK
"


Belgeselimiz, Moğolistanın Bayan Ölgey bölgesinde Tsengel’de azınlık olarak yaşayan Tuvaların yaşamını, ritüellerini, inanç sistemlerini konu almaktadır.

 
 
     
 
   

KİRAZ-SAKURA

Giresun ve Sagae.. Türkiye ve Japonya..
İki kent, iki ülke ve Birinde kutsanan, özenle tekrar tekrar hayata yeniden kazandırılan; diğerinde tevekkül ile yok oluşa, doğanın
ellerine terk edilen bir ağaç:
Kiraz – Sakura

       

BARİKAT ÇOCUKLARI

Hazırlamaya başladığımız çalışma; 1987 – 2005 yılları arasında, Türkiye'nin en önemli enerji üretim birimlerinden biri olan Yatağan ağırlıklı olmak üzere Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerinde gerçekleştirilen İşçi Hareketlerini incelemektedir.